• دانشکده مجازی

اطلاعیه‌ها

درباره مرکز آموزشهای الکترونیکی

به سایت مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم خوش آمدید. در این سایت اخبار و رویدادهای مربوط به این مرکز منتشر می شود

مراکز مرتبط

سامانه ها

در تماس باشید

کارشناسان مرکز مجازی:

کارشناس آقایان، آقای حیدری ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۲ کارشناس فنی ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۱

کارشناس خانم ها، خانم میرافضل ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۶ خانم یکتا ۰۲۵۳۲۱۰۳۸۳۴