در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق جزا می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است.

 

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۱۴-۱۵  حقوق جزای بین الملل حقوق جزای عمومی ۲
۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ حقوق جزای اختصاصی ۲
۱۶-۱۸
۱۷-۱۹

دروس آفلاین:

  1. آیات الاحکام
  2. آیین دادرسی کیفری
  3. جرم شناسی
  4. جامعه شناسی جنایی
  5. تاریخ تحولات حقوق کیفری