در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق جزا می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
 
 ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰  متون حقوقی به زبان خارجی این کلاس تمام شد
سه شنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰   آئین دادرسی کیفری   اکرمی روح الله
 ۱۳:۳۰-۱۶:۰۰ متون فقه جزایی  حاجی ده آبادی محمد علی
 ۱۶:۳۰ – ۱۹
پلیس علمی و کشف جرایم
چهارشنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ حقوق جزای اختصاصی ۱  خالقی ابوالفتح    ورودی ۹۶
 ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ سمینار   این کلاس به اتمام رسیده است
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حقوق جزای عمومی ۱  فتحی مرتضی    ورودی ۹۶
 ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰ پلیس علمی و کشف جرایم  عطازاده سعید   ورودی ۹۶
پنج شنبه

دروس آفلاین و اساتید طراح سؤال

پزشکی قانونی                       صدیقی آخا حمید   

جامعه شناسی جنایی            حاجی ده آبادی محمد علی

جرم شناسی                          حاجی ده آبادی محمد علی    

زبان انگلیسی پیشنیاز             گل خندان سمیرا   

تاریخ تحولات حقوق کیفری     حاجی ده آبادی محمد علی

حقوق جزای بین المللی              خالقی ابوالفتح

آیات الاحکام جزا                           حاجی ده آبادی محمد علی

 

تذکر در خصوص درس جبرانی

درس جزا عمومی ۳ (جبرانی)  در ترم جاری استاد خالقی استاد این درس هستند که فرمودند  منبع امتحانی این درس کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر الهام ودکتر برهانی (جلد دوم واکنش در برابر جرم ) است از اول کتاب تا صفحه ی ۳۰۰ باید خوانده شود.   مرضیه محمودی پیگیری کننده

درس جزا اختصاصی ۲ جبرانی استاد خالقی فرمودند منبع امتحان بحث کلاهبرداری و خیانت در امانت از کتاب جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی می باشد .مرضیه محمودی پیگیری کننده