در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق جزا می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
 
 ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰  متون حقوقی به زبان خارجی  گل خندان سمیرا   برای ورودی ۹۶ این کلاس ۱۵ و ۲۲ آبان تشکیل نمیشود
سه شنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰   آئین دادرسی کیفری   اکرمی روح الله
 ۱۳:۳۰-۱۶:۰۰ متون فقه جزایی  حاجی ده آبادی محمد علی
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ پلیس علمی و کشف جرایم   عطازاده سعید   ورودی    ۹۶ جلسه جبرانی مورخه ۹۶/۸/۲۳
چهارشنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ حقوق جزای اختصاصی ۱  خالقی ابوالفتح    ورودی ۹۶
 ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ سمینار  خالقی ابوالفتح     ورودی ۹۶
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حقوق جزای عمومی ۱  فتحی مرتضی    ورودی ۹۶
 ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰ پلیس علمی و کشف جرایم  عطازاده سعید   ورودی ۹۶
پنج شنبه

دروس آفلاین و اساتید طراح سؤال

پزشکی قانونی                       صدیقی آخا حمید   

جامعه شناسی جنایی            حاجی ده آبادی محمد علی

جرم شناسی                          حاجی ده آبادی محمد علی    

زبان انگلیسی پیشنیاز             گل خندان سمیرا   

تاریخ تحولات حقوق کیفری     حاجی ده آبادی محمد علی

حقوق جزای بین المللی              خالقی ابوالفتح

آیات الاحکام جزا                           حاجی ده آبادی محمد علی