در زیر راهنمای مهمترین مواردی که دانشجویان رشته های مجازی در طول دوره تحصیل خود با آنها مواجه می باشند آورده شده است (این فهرست به تدریج، تکمیل می شود).

 

۱- راهنمای فارغ التحصیلی و تسویه حساب (برای دریافت، روی عبارت زیر کلیک کنید)

دریافت فایل راهنمای فارغ التحصیلی و تسویه حساب

دریافت فایل راهنمای نحوه ارسال درخواست فارغ التحصیلی الکترونیکی(از طریق گلستان)

۲- راهنمای دانشجویانی که دو ترم (متوالی یا غیرمتوالی)، مشروط شده اند (برای دریافت، روی عبارت زیر کلیک کنید)

دریافت فایل راهنمای دانشجویان دو ترم مشروطی

دریافت توضیحات مربوط به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه قم و سامانه دریافت کد رهگیری