در زیر راهنمای مهمترین مواردی که دانشجویان رشته های مجازی در طول دوره تحصیل خود با آنها مواجه می باشند آورده شده است (این فهرست به تدریج، تکمیل می شود).

 

۱- راهنمای فارغ التحصیلی و تسویه حساب (برای دریافت، روی عبارت زیر کلیک کنید)

دریافت فایل راهنمای فارغ التحصیلی و تسویه حساب

 

 

۲- راهنمای دانشجویانی که دو ترم (متوالی یا غیرمتوالی)، مشروط شده اند (برای دریافت، روی عبارت زیر کلیک کنید)

دریافت فایل راهنمای دانشجویان دو ترم مشروطی