رشته حقوق جزا

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛

 

۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه  

 

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

  1. پزشکی قانونی
  2. جامعه شناسی جنایی

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته جزا و جرم شناسی برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
حقوق جزای عمومی ۱ ۲
حقوق جزای عمومی ۲ ۲
حقوق جزای عمومی ۳ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۳ ۲
آیین دادرسی کیفری ۱ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. بعضی از دروس معرفی کتاب و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان با کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا دارای مدرک حوزوی) لازم است ۱۲ واحد از لیست فوق را اخذ نمایند.