رشته حقوق خصوصی

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه متون حقوقی به زبان خارجی (دکتر گندمکار) (شروع کلاس از ساعت ۱۵)

دوشنبه آیات الاحکام (دکتر بصارتی) اصول فقه (دکتر قافی) شروع کلاس از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
سه شنبه قواعد فقه (دکتر فهیمی) داوری بین الملل (دکتر نظام الملکی) شروع کلاس از ۱۷:۴۵
چهارشنبه حقوق مدنی ۲ (دکتر صالحی)
  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته خصوصی:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق مدنی ۴ ۲
آئین دادرسی مدنی ۲ ۲
حقوق تجارت ۲ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.