رشته حقوق خصوصی

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۸-۲۰
شنبه جلسه جبرانی درس تعارض قوانین خانم دکتر فیروزبخت
یکشنبه جلسه جبرانی درس تجارت بین الملل خانم دکتر فیروزبخت

متون حقوقی به زبان خارجی (دکتر گندمکار) (شروع کلاس از ساعت ۱۵)

دوشنبه آیات الاحکام (دکتر بصارتی) اصول فقه (دکتر قافی) شروع کلاس از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
سه شنبه قواعد فقه (دکتر فهیمی) داوری بین الملل (دکتر نظام الملکی) شروع کلاس از ۱۷:۳۰
چهارشنبه حقوق مدنی ۲ (دکتر صالحی) (شروع از ۱۳:۴۰ دقیقه)
  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته خصوصی:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق مدنی ۴ ۲
آئین دادرسی مدنی ۲ ۲
حقوق تجارت ۲ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.