رشته حقوق عمومی

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه
یکشنبه حقوق مالی (۹۶) مبانی حقوق عمومی (۹۷)
دوشنبه جبرانی ۱۲ آذر حقوق معاهدات بین الملل (۹۶)
سه شنبه آزادی های عمومی (۹۷) تاریخ حقوق عمومی ایران (۹۶) حقوق عمومی در اسلام (۹۷)
چهارشنبه حقوق معاهدات بین الملل (۹۶)

 

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.
  • عدد داخل پرانتز نمایانگر این است که این درس برای ورودی های چه سالی می باشد؛ به طور مثال چنانچه ورودی ۹۶ هستید کلاس هایی را شرکت کنید که عدد داخل آن ۹۶ است.

 

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

  1. حقوق اداری تطبیقی (۹۶)
  2. حقوق اساسی تطبیقی (۹۷)
  3. متون حقوقی به زبان خارجی (۹۶)
  4. سمینار (۱ واحدی) (۹۷)

 

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته عمومی:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

 

نام درس واحد
حقوق اساسی ۲ ۲
حقوق اداری ۱ ۲
حقوق اداری ۲ ۲

 

نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. بعضی از دروس معرفی کتاب و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان با کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا دارای مدرک حوزوی) لازم است کلیه واحدهای فوق را اخذ نمایند.