اینجا کل برنامه های  دروس رشته حقوق عمومی می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه      
     
     
     
     
یک شنبه  ۱۵:۱۵-۱۶:۱۵ حقوق اداری تطبیقی  مشهدی علی ( کلاس افلاین شد و از محتوای ترم قبل استاد در ال ام اس استفاده میشود)
 ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ حقوق عمومی در اسلام  گودرزی احمد
 ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰ سمینار  این درس به اتمام رسیده است
     
     
دوشنبه      

  ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰  تاریخ حقوق عمومی ایران

دبیرنیا علیرضا

  ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰ مبانی حقوق عمومی دبیرنیا علیرضا
     
سه شنبه      
 ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ آزادیهای عمومی

 محبی داوود

     
 
   
چهارشنبه    
 ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ حقوق معاهدات بین المللی  شاملو سوده
  ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ متون حقوقی به زبان خارجی ۲    ستایش پور محمد طبق اعلام استاد کلاس یک هفته در میان است
     
     
پنج شنبه      
     
     
     
     

دروس آفلاین

حقوق اساسی تطبیقی    جلیلی مراد آیت اله   

حقوق بین الملل عمومی

حقوق کار                          مشهدی علی

حقوق اداری ایران 

 

درس جبرانی حقوق عمومی   استاد خالقی گفتند

کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم (واکنش در برابر جرم) نوشته دکتر الهام ودکتر برهانی تا صفحه ی ۳۰۲

تا سر اقدامات تامینی وتربیتی برای امتحان از این کتاب باید بخوانم(طبق هماهنگی خانم محمودی رودبنه)

 

 

 

دروس جبرانی
حقوق اساسی ۲     خودخوان می باشد