فایل های راهنمای آموزش مجازی
نام دانلود ملاحظات
فیلم آموزشی روش حل مشکل تایپ حرف ی در کلاس مجازی دانلود
راهنمای استفاده از ال ام اس مرکز دانلود
 دانلود جلسه توجیهی   تا چند روز آینده جلسه توجیهی امسال قرار می دهیم