فایل های راهنمای آموزش مجازی
نام دانلود ملاحظات
فیلم آموزشی روش حل مشکل تایپ حرف ی در کلاس مجازی دانلود
راهنمای استفاده از ال ام اس مرکز دانلود
 دانلود فیلم  توجیهی امور آموزشی

دانلود فیلم توجیهی امور فنی

 دانلود

دانلود