نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود هر کدام از نرم افزارها روی نام آن کلیک کنید.
توجه داشته باشید؛ لازم نیست همه Adobe Flash Player ها را دانلود و نصب کنید! فقط همانی را نصب کنید که از مرورگر متناظرش استفاده می کنید.

دانلود Flash Player برای مرورگر Firefox (دریافت)

دانلود Flash Player برای مرورگر Chrome (دریافت)

دانلود Flash Player برای مرورگر Internet Explorer(دریافت)

دانلود Adobe Connect Addin برای بهتر باز شدن کلاس های آنلاین (دریافت)

دانلود کيبورد فارسی (جهت حل مشکل ی در کلاس های آنلاین)

 


دانلود نسخه موبایل سامانه کلاس های آنلاین: اندروید | ios