در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق خصوصی می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است.

یکشنبه دوشنبه سه شنبه
۱۳-۱۵  متون ح به زبان خارجه
۱۴-۱۶
۱۵-۱۷
۱۶-۱۸ حقوق مدنی ۲
۱۷-۲۰  اصول فقه

دروس آفلاین:

  1. سمینار ۱ واحدی
  2. آیات الاحکام
  3. حقوق مدنی ۱
  4. قواعد فقه
  5. حقوق تجارت
  6. داوری بین المللی
  7. آیین دادرسی مدنی
  8. حقوق تجارت بین الملل
  9. مسئولیت مدنی
  10. متون فقه