در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق خصوصی می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه
 ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ حقوق تجارت بین الملل  بیات فرهاد
یک شنبه
دوشنبه
 ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰  حقوق بین المللی خصوصی(تعارض قوانین) این کلاس تمام شد
سه شنبه
 ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰ حقوق تجارت

این کلاس تمام شد

 ۱۵:۳۰-۱۶:۴۵ حقوق مدنی (۱) این کلاس تمام شد
 ۱۶:۴۵-۱۸:۳۰ مسئولیت مدنی

 صالحی مازندرانی محمد

  ۱۷:۴۵-۱۹:۴۵  سمینار این کلاس تمام شد
چهارشنبه
 ۱۴:۳۰-۱۶:۰۰ متون فقه
 ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ زبان انگلیسی پیشنیاز  کفایی فر محمد علی
پنج شنبه
   

دروس آفلاین

متون حقوقی به زبان خارجی      فضائلی مصطفی 

داوری بین المللی     نظام الملکی جعفر    

قواعد فقه      فهیمی عزیزالله   

آیات الاحکام     عزیزالهی محمد مهدی