اطلاعیه مهم در مورد سنوات تحصیلی

ا توجه به بروز مشکلاتی برای دانشجویان مجددا به اطلاع می رسد بر اساس تبصره ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴، حداکثر طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (با کسب موافقت دانشگاه) ۶ نیم سال می باشد. و چنانچه دانشجویی نتواند در این مدت دانش آموخته شود از ادامه تحصیل […]