در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق بین الملل می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ح بین الملل اقتصادی
۱۴-۱۶ متون ح به زبان خارجه نظام بین الملل ح بشر
۱۵-۱۷
۱۶-۱۸ ح بین الملل اسلام
۱۸-۲۰ ح بین الملل خصوصی

دروس آفلاین:

  1. حقوق بین الملل محیط زیست
  2. مسئولیت بین المللی
  3. حقوق دریاها
  4. سازمانهای بین المللی
  5. روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی
  6. حقوق مخاصمات مسلحانه
  7. حقوق جزای بین الملل
  8. مسئولیت بین المللی