در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق بین الملل می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه
یک شنبه
   
 ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ سمینار این درس به اتمام رسیده است و تمام جلسات در lms بارگزاری شده است
   
     
دوشنبه      
 ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰  حقوق معاهدات  فضائلی مصطفی  ورودی ۹۶
 ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰  سازمان های بین المللی این کلاس تمام شد
 ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰  حقوق دریاها  ضیائی سید یاسر  ورودی ۹۶
 ۲۰:۰۰تا۱۸:۰۰  روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی  کلاس استاد توحیدی
سه شنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ متون حقوقی به زبان خارجی ۲ این کلاس تمام شد
  ۱۵:۱۰-۱۶:۰۰  زبان انگلیسی پیشنیاز  میر محمدی معصومه
 ۱۶:۱۰-۱۸:۰۰ مسئولیت بین المللی  ضیائی سید یاسر  ورودی ۹۵ تاریخ ۳۰ آبان تعطیل است
 ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ حقوق تجارت بین الملل  میر محمدی معصومه سادات  ورودی ۹۶
     
چهارشنبه      
 ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ حقوق جزای بین الملل این کلاس تمام شد
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰   حقوق مخاصمات مسلحانه   قاسمی غلامعلی 
پنج شنبه

 

دروس آفلاین

حقوق بین الملل خصوصی     فضائلی مصطفی