در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق بین الملل می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه
یک شنبه
   
 ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰ سمینار  توحیدی احمدرضا (این درس به اتمام رسیده است و تمام جلسات در lms بارگزاری شده است)
   
     
دوشنبه      
 ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰  حقوق معاهدات  فضائلی مصطفی  ورودی ۹۶
 ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰  سازمان های بین المللی  قدیر محسن  ورودی ۹۵
 ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰  حقوق دریاها  ضیائی سید یاسر  ورودی ۹۶  تاریخ ۳۰ آبان تعطیل است
 ۲۰:۰۰تا۱۸:۰۰  روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی  کلاس استاد توحیدی
سه شنبه  ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ متون حقوقی به زبان خارجی ۲   میر محمدی معصومه سادات  ورودی ۹۵
  ۱۵:۱۰-۱۶:۰۰  زبان انگلیسی پیشنیاز  میر محمدی معصومه
 ۱۶:۱۰-۱۸:۰۰ مسئولیت بین المللی  ضیائی سید یاسر  ورودی ۹۵ تاریخ ۳۰ آبان تعطیل است
 ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ حقوق تجارت بین الملل  میر محمدی معصومه سادات  ورودی ۹۶
     
چهارشنبه      
 ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ حقوق جزای بین الملل  قدیر محسن    ورودی ۹۶
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰   حقوق مخاصمات مسلحانه   قاسمی غلامعلی 
پنج شنبه

 

دروس آفلاین

حقوق بین الملل خصوصی     فضائلی مصطفی