در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته کارشناسی حقوق می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است. 

 

 

 

ایام هفته ساعت نام درس نام استاد
شنبه      
 ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ حقوق تطبیقی  فهیمی عزیزالله به صورت آفلاین در ال ام اس قرار میگیرد. (تا ۲۴ آبان ۴ جلسه قرار گرفته است)
     
     
     
یک شنبه      
     
     
     
     
دوشنبه      
     
     
     
     
سه شنبه      
     
 ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ حقوق تجارت ۴  رضایی روح الله
     
     
چهارشنبه      
     
     
     
     
پنج شنبه      
     
     
     
     
دروس آفلاین
قواعد فقه ۲     عزیزالهی   ال.م .اس.ارائه به صورت افلاین

متون حقوقی ۱     فضائلی مصطفی      ال.م .اس.ارائه به صورت افلاین

آیین دادرسی مدنی  ۱    نظام الملکی جعفر    ال.م .اس.ارائه به صورت افلاین

آیین دادرسی مدنی ۲    نظام الملکی جعفر    ال.م .اس.ارائه به صورت افلاین

اصول فقه ۱    فهیمی عزیزالله    ال.م .اس.ارائه به صورت افلاین

اندیشه اسلامی ۱-  حاجی پور حسین- ارائه به صورت آفلاین