کد دوره: H_BS_J_005

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 16_07_93 مشاهده دانلود ____
2 23_07_93 مشاهده دانلود ____
3 07_08_93 مشاهده دانلود ____
4 21_08_93 مشاهده دانلود ____
نام و نام خانوادگی عادل ساریخانی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری جزا و جرم شناسی (دانشگاه تربیت مدرس)
تلفن تماس 025-32103626
ایمیل adelsari@yahoo.com
-