کد دوره: H_BS_004

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 05_07_93 بخش 1     بخش 2 بخش 1     بخش 2 ____
2 19_07_93 مشاهده دانلود ____
3 26_07_93 بخش 1     بخش 2 بخش 1     بخش 2 ____
4 03_08_93 مشاهده دانلود ____
5 17_08_93 مشاهده دانلود ____
نام و نام خانوادگی محمد صادقی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه تهران) (استادیار)
تلفن تماس -
ایمیل -
-