کد دوره: H_BS_007

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 07_07_93 مشاهده دانلود ____
2 14_07_93 بخش 1     بخش 2 بخش 1     بخش 2 ____
3 28_07_93 بخش 1     بخش 2 بخش 1     بخش 2 ____
4 19_08_93 مشاهده     دانلود    ____
نام و نام خانوادگی علی بیاتی
آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری حقوق عمومی (دانشگاه تهران)
تلفن تماس -
ایمیل ali.bayati63@yahoo.com
-