کد دوره: H_BS_003

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 30_06_93 مشاهده دانلود ____
2 06_07_93 مشاهده دانلود ____
3 27_07_93 مشاهده < " ">دانلود ____
4 04_08_93 مشاهده دانلود ____
5 18_08_93 مشاهده دانلود ____
نام و نام خانوادگی سید یاسر ضیائی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری حقوق بین الملل عمومی (دانشگاه علامه طباطبایی) (استادیار)
تلفن تماس 02532853312- داخلی 2368
ایمیل ehsanyavari.1390@yahoo.com
-