کد دوره: H_MS_J_004

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 03_07_93 مشاهده دانلود ____
2 10_07_93 مشاهده دانلود ____
3 17_07_93 مشاهده دانلود ____
4 24_07_93 مشاهده دانلود ____
5 01_08_93 مشاهده دانلود ____
6 15_08_93 مشاهده دانلود ____
7 22_08_93 مشاهده دانلود ____
نام و نام خانوادگی احسان یاوری
آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی (دانشگاه قم)
تلفن تماس -
ایمیل ehsanyavari.1390@yahoo.com
-