کد دوره: H_BS_006

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 22_07_93 مشاهده     دانلود     ____
2 06_08_93 مشاهده     دانلود     ____
نام و نام خانوادگی علی مشهدی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری حقوق عمومی (دانشگاه شهید بهشتی)
تلفن تماس 025-32103556
ایمیل mashadiali@yahoo.com
-