کد دوره: H_BS_005

ورود

از طريقه دکمه زير ميتوانيد به کلاس وارد شويد

ورود به کلاس مجازي
شماره تاریخ مشاهده دانلود ملاحظات
1 04_08_93 مشاهده دانلود ____
2 18_08_93 مشاهده دانلود ____
نام و نام خانوادگی محمد حسین پوریانی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری جامعه شناسی
تلفن تماس -
ایمیل mhpouryani@yahoo.com
-