۲۰ بهمن

به اطلاع دانشجویان مجازی می رساند فهرست دروس جبرانی و منابع آنها برای رشته های مختلف، از لینک زیر قابل دانلود است.

یادآوری می‏ شود که این دروس به شکل خودخوان ارائه می‏شوند.

دریافت فهرست و منابع دروس جبرانی