۱۷ اردیبهشت

متن مصوبه جدید شورای آموزشی مرکز مجازی، در خصوص شرایط معاف شدن دانشجویان مجازی از گذراندن درس زبان پیش نیاز، به صورت زیر به اطلاع می رسد. 

“کلیه دانشجویان مجازی که درصد متون حقوقی به زبان خارجی آنها در کنکور کارشناسی ارشد، %۵۰ و بالاتر باشد، از گذراندن درس زبان پیش نیاز معاف هستند. سایر دانشجویان، این درس را می‏بایست اخذ نمایند”.

بدین ترتیب، نمرات دروس متون حقوقی ۱ و ۲ کارشناسی، دیگر نقشی در معاف شدن ندارد. همچنین آزمون اختبار دیگر لازم نیست.