۱۷ اردیبهشت

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی می رساند همان گونه که قبلا در اخبار سایت ذکر شده کلیه دروسی که دانشجویان ارشد به عنوان درس جبرانی می گذرانند (غیر از زبان پیش نیاز) خودخوان بوده و منابع آنها در همین سایت در بخش اطلاعیه ها درج شده است. لذا این دروس در LMS دانشجو وجود ندارد.