۱۸ شهریور

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی ورودی ۱۳۹۵ به قبل می رساند، زمان بندی انتخاب واحد به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ توسط مرکز انجام می گیرد.

۱- روز   ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ انتخاب واحد ورودی ها ی۹۳ و ماقبل.

۲- روز ۲۰ شهریور  ماه ۱۳۹۶ انتخاب واحد ورودی ها ی۹۴ و ماقبل.

۳- روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور  ماه ۱۳۹۶ انتخاب واحد ورودی ها ی۹۵ و ماقبل .


برای آشنایی با نحوه انتخاب واحد فایل زیر را ملاحظه فرمایید.

دریافت فایل راهنمای نحوه انتخاب واحد