۲۳ شهریور

به اطلاع کلیه دانشجویان مرکز مجازی می رساند که تاریخ شروع کلاس های مرکز، شنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶ می باشد