۰۳ مهر

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی ورودی ۹۵ و ماقبل می رساند حذف و اضافه واحد و ثبت نام با تأخیر در روزهای ۴ ام و ۵ ام مهرماه قابل انجام است.

نکات بسیار مهم

۱- دانشجویانی که ثبت نامی انجام نداده اند ثبت نام با تأخیر انجام دهند که حداکثر ۸ واحد می باشد.

۲- دانشجویانی که قبلا واحد اخذ نموده اند مجاز به اخذ یا حذف صرفا یک درس می باشند.

۳- افرادی که به دلایل موجه در حذف  و اضافه موفق به اخذ یا حذف واحد نشده اند در سایت pardis.qom.ac.ir در بخش “ارسال درخواست” (واقع در زیر عکس حدیث)، درخواست خود را با ذکر دلایل ارائه دهند. همچنین، اگر مایل به اخذ درسی هستند که فهرست دروس ارائه شده نباشد نیز از طریق همین بخش “ارسال درخواست” عمل گردد.

به اطلاع دانشجویان رشته جزا می رساند دروس آئین دادرسی کیفری، جامعه شناسی و پزشکی قانونی در حذف و اضافه ارائه شده اند.

به اطلاع دانشجویان رشته خصوصی می رساند دروس متون حقوقی به زبان خارجی و داوری تجاری بین الملل در حذف و اضافه ارائه شده است.