۰۶ مهر

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی می رساند، فهرست دروس هر یک از رشته های مرکز مجازی در سایت قرار گرفته است.

محل قرار گرفتن: مراجعه به سایت pardis.qom.ac.ir- منوهای بالای صفحه- قسمت سیلابس دروس رشته ها