۰۹ مهر

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت اطلاع از برنامه کلاسی خود به سایت pardis.qom.ac.ir قسمت کلاس آنلاین (مربع سبز زیر عکس حدیث و در سمت چپ) مراجعه و بر مبنای رشته خود، وارد قسمت برنامه کلاسی بشوند.

 

 

محل رویت برنامه کلاسی