۱۶ مهر

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی که مدرک کارشناسی آنها غیر از کارشناسی حقوق است می رساند این دانشجویان می بایست بسته به رشته کارشناسی خود، تعدادی از دروس کارشناسی حقوق را به عنوان درس جبرانی اخذ نمایند.

نکات مهم:

۱- فهرست دروس جبرانی و اینکه بسته به رشته کارشناسی ، فرد چند واحد جبرانی را باید اخذ کند، در قسمت اطلاعیه های سایت مرکز (pardis.qom.ac.ir)، در اطلاعیه “فهرست و منابع دروس جبرانی” ذکر شده است.

۲- نحوه ارائه دروس جبرانی به صورت خودخوان می باشد. منبع هر درس در همان اطلاعیه ذکر شده در بند قبل، آورده شده است. دانشجو منبع را مطالعه کرده و در پایان ترم، امتحان می دهد.

۳-برای اخذ درس یا دروس پیش نیاز، دانشجویان لازم است درخواست خود را (همراه با ذکر دقیق دروس)  در قسمت فرم “ارسال درخواست” (که در صفحه سایت مرکز (pardis.qom.ac.ir) زیر عکس حدیث قراردارد) تکمیل نموده و برای مرکز ارسال دارد.

۴- دانشجویانی که مطابق فایل موجود در اطلاعیه “فهرست و منابع دروس جبرانی” نیاز به ارسال ریزنمرات برای تعیین دروس جبرانی دارند، لازم است ریزنمرات خود را از طریق فرم “ارسال درخواست” برای مرکز ارسال نمایند تا ابتدا دروس پیش نیاز آنها توسط مدیر گروه تعیین شود و سپس، دروس را اخذ نمایند.

۵- مطابق قوانین موجود، مجموع تعداد واحدهای جبرانی و اصلی فرد در یک ترم، نباید بیش از ۱۶ واحد باشد.