اطلاعات تماس پردیس و مجازی

حوزه ریاست
ردیف سمت نام تلفن
۱ ریاست پردیس و مجازی آقای دکتر ناصح ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۴
۲ معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر اکبرپور ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۶
۳  معاون مجازی  آقای دکتردیانت  ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۱
۴ مدیر آموزش پردیس آقای فرهمند ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۸
۵ مسؤول دفتر پردیس آقای مشهدی ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۴

 

کارشناسان آموزش – برادران
ردیف حوزه فعالیت نام کارشناس تلفن
۱ کارشناس آموزش در پردیس آقای حاتمی کیا ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۳
۲  کارشناس  مسؤول آموزش در مقطع مجازی  آقای حیدری  ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۲
۳
۴

 

کارکنان پردیس شنبه ها تعطیل می باشند ولی پنج شنبه ها هستند بجز ایام تعطیل رسمی

کارکنان مجازی شنبه تا چهارشنبه می باشند  بجز ایام تعطیل رسمی

 

 

کارشناسان آموزش – خواهران
ردیف حوزه فعالیت نام کارشناس تلفن
۱ کارشناس مسئول رشته های فنی و مهندسی خانم میرافضل  ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۶
۲ کارشناس مهندسی عمران خانم کرد ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۳
۳ کارشناس حسابداری خانم بابایی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۲۱
۴ کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات خانم رحیمی راد ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۴۹
۵ کارشناس مسئول دانشکده های الهیات و حقوق خانم کهریزی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۹
۶ کارشناس حقوق (مجازی و پردیس) خانم کریمی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۲
۷ کارشناس فلسفه و کلام خانم ایوبی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۸۵
۸ کارشناس علوم قرآن – فقه خانم موسوی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۹۷
۹ کارشناس مسئول دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی خانم صمدانی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۸
۱۰ کارشناس فیزیک خانم صرمی زاده ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۸۱
۱۱ کارشناس فارسی خانم جعفرپور ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۵
۱۲ کارشناس مسئول حقوق خانم موسوی ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۹۷

 

 

توضیحات لازم :

۱- آدرس پستی: قم – بلوار الغدیر – بعد از شهرک قدس – دانشگاه قم – ساختمان پروفسور حسابی کدپستی: ۳۷۱۶۱۴۶۶۱۱

۲- پست الکترونیکی – فقط برای ارسال فرم درخواست دانشجویان مجازی : majazi@qom.ac.ir

۳٫پست الکترونیکی – فقط برای ارسال فرم درخواست دانشجویان پردیس : pardis_daftar@qom.ac.ir