۰۱ دی

چند نکته پرکاربرد در خصوص سیستم گلستان »

قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس و مجازی
با مطالعه موارد ذکر شده و رعایت مرحله به مرحله در سیستم گلستان، م

۲۲ آبان

پیوندهای مفید »

 
 

سیستم گلستان

سایت دانشگاه قم

ایمیل اساتید

انتشارات دانشگاه قم   

اداره رفاه

ال ام اس

تل

۱۲ آبان

اطلاعیه : فرمهای جدید درخواست دانشجویی و تمدید سنوات »

به اطلاع دانشجویان محترم پردیس و مجازی می رساند فرمهای جدید درخواست دانشجویی و تمدید سنوات در سایت پردیس

۱۴ مهر

تماس با واحد فنی برای دانشجویان مجازی و ساعات پاسخگویی »

کلیه دانشجویان مجازی در صورت داشتن سؤال یا مشکل فنی می توانند از راه های زیر با ما در تماس باشند.