انجام مراحل فراغت از تحصیل

 

با عرض تبریک برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم، برای انجام مراحل فارغ التحصیلی لازم است طبق فایل زیر مراحل را به ترتیب انجام دهید.

دانلود فایل