تقویم آموزشی

دريافت تقويم ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

(با توجه به اينكه كلاس هاي دانشجويان ورودي جديد، از آبان ماه شروع مي شود ممكن است تغييراتي در تقويم ايجاد شود كه در اين صورت، مراتب به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد)