دروس جبرانی رشته های مختلف

دروس جبرانی دروسی از مقطع کارشناسی هستند که دانشجویان کارشناسی ارشد که رشته های متفاوت از رشته قبولی می باشد یا اینکه نمرات کارشناسی آنها در این دروس، پایین تر از حد مشخصی می باشد می بایست بگذرانند. با کلیک روی هر عنوان رشته، فایل راهنمای مربوط به اخذ دروس جبرانی قابل دریافت است. 

حقوق خصوصي
حقوق جزا
حسابداري
مهندسي فناوري اطلاعات
مهندسي عمران