رشته حقوق جزا

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛

 

۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه رفع اشکال درس زبان پیش نیاز (فقط ساعت ۱۶ روز ۳۰ آذر ۹۸)
یکشنبه
دوشنبه حقوق جزای اختصاصی ۱ (شروع از ۱۶:۰۰) سیمنار (شروع از ۱۸:۰۰)
سه شنبه متون فقه جزایی
چهارشنبه حقوق جزای عمومی ۱ آیین دادرسی کیفری
  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه OE دانشجویان قرار داده می شود.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه OE قرار دارد اطلاق می شود.

  1. پزشکی قانونی
  2. جامعه شناسی جنایی
  3. تاریخ تحولات حقوق کیفری
  4. آیات الاحکام
  5. زبان انگلیسی پیشنیاز

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته جزا و جرم شناسی برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
حقوق جزای عمومی ۱ ۲
حقوق جزای عمومی ۲ ۲
حقوق جزای عمومی ۳ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۳ ۲
آیین دادرسی کیفری ۱ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه OE ذکر شده است. بعضی از دروس معرفی کتاب و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان با کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا دارای مدرک حوزوی) لازم است ۱۲ واحد از لیست فوق را اخذ نمایند.