رشته حقوق عمومی

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه سمینار (۱۷:۳۰-۱۶:۳۰)

رفع اشکال متون حقوقی (فقط ساعت ۱۶ روز ۳۰ آذر ۹۸)

یکشنبه

حقوق معاهدات بین الملل

حقوق عمومی در اسلام (شروع ۱۶:۳۰)

دوشنبه
سه شنبه مبانی حقوق عمومی
چهارشنبه آزادی های عمومی شروع کلاس از ۱۴:۳۰

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

  1. حقوق کار
  2. حقوق اداری ایران
  3. حقوق اساسی تطبیقی
  4. حقوق اداری تطبیقی

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته عمومی:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
حقوق اساسی ۲ ۲
حقوق اداری ۱ ۲
حقوق اداری ۲ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. بعضی از دروس معرفی کتاب و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان با کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا دارای مدرک حوزوی) لازم است کلیه واحدهای فوق را اخذ نمایند.